Wat wij doen met uw oude pc / laptop

Vereniging Humanitas Amersfoort

New Life Computers steunt het werk van de vereniging Humanitas Amersfoort. Het komt regelmatig voor dat oude computers en/of laptops van de hand worden gedaan die te oud zijn voor de gebruiker maar nog wel werkbaar zijn. Wij knappen deze apparatuur weer op en installeren deze voor de hulp bij de administratie. Wij doneren deze geheel kosteloos aan deze vereniging zodat de mensen in Amersfoort en omgeving hier nog enige tijd mee kunnen werken. Heeft u dus nog werkende pc's en/of laptops, lever die dan in bij New Life Computers en wij regelen dat deze terecht komen bij deze Stichting.

Stichting Oloonkolin Kenya

New Life Computers steunt tevens het mooie werk van de stichting Oloonkolin in Kenya 

Kennis voor duurzame ontwikkeling

De Masai vormen wellicht de bekendste stam van Afrika. Van oudsher waren de Masai nomaden, die met hun kuddes door Oost-Afrika trokken. In de afgelopen decennia konden ze hun traditionele levenswijze niet voortzetten. Dat komt door de steeds verdere verdeling van gronden, waardoor de Masai niet meer ongehinderd kunnen rondtrekken.

Veel Masai hebben zich noodgedwongen in nederzettingen en dorpen gevestigd, onder meer in het gebied Trans Mara in het zuidwesten van Kenya. Daar leven ruim 700.000 Masai.

Verblijven op één vaste plaats vereist een compleet andere manier van leven dan rondreizen. De Masai zijn onbekend met de eisen en noden van het leven in vaste nederzettingen. Dat leidt ertoe dat velen van hen in verschrikkelijke omstandigheden leven, met een gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Wij willen de Masai in dit gebied helpen met het aanpassen aan hun veranderde omstandigheden, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Een van de armste nederzettingen in Trans Mara is Oloonkolin , een dorp met zo'n 7.000 inwoners. Ons streven is dat de beoogde veranderingen in Oloonkolin zich als een olievlek verspreiden over de rest van Trans Mara. Oloonkolin bevindt zich aan de overkant van Maasai Mara National Reserve, een van de bekendste natuurparken in Afrika. Het park wordt jaarlijks door circa 300.000 vooral buitenlandse toeristen bezocht. De luxe van deze toeristische trekpleister staat in schril contrast met de armoede in Oloonkolin.

Wat te doen met uw lege cartridges

New Life Computers steunt het werk van de Stichting AAP. Met het inleveren va uw lege cartridge steunt u mede het wel en wee van de Berberaapjes. Mede dankzij de cartridges en toners die door vele particulieren en bedrijven voor AAP ingezameld zijn hebben wij al vele Berberaapjes een nieuw thuis kunnen geven! AAP kan met de opbrengst van de inzamelingsactie een groot deel van zijn dagelijkse kosten dekken. Een waardevolle bijdrage dus. De cartridges en toners worden gerecycled door Eeko. Dus spaar je hiermee ook het milieu.Het inleveren is bij New Life Computers heel eenvoudig én kost je niets! Stop ze in de Rode doos en klaar bent.